Тантристката техника да се отъждествяваме с божество е пълна противоположност на самосъжалително отношение. Колкото по-успешно