Според тантра раят е сега и ние трябва да бъдем богове и богини точно сега.