Тантра и йога са принципно различни. Те достигат до една и съща цел. Но пътищата