Някои епизоди от живота на самия Буда Шакямуни ясно показват превъзходството на използващия желани обекти