Често изглежда, че съществува голямо проти­воречие между изпитването на удоволствие и следването на духовен или