В будистката тантра има 4 класа: действие, представяне, йога и вис­ша йога тантра.