Тантристкото решение на този въпрос е изключител­но радикално. То представлява пълно преобразуване на обикновената ни