Част първа – отрицателното общуване Всеки от нас е провеждал или участвал в безполезни разговори.