Тантра е особено подходяща за западния начин на мислене. Тъй като е най-краткият от всички