Предизвикателството да се изследва вътрешния свят

Тантристката техника да се отъждествяваме с божество е пълна противоположност на самосъжалително отношение. Колкото по-успешно се отъждествяваме с тяло и съзнание от чиста, ясна светлина, толкова повече се отваряме за благотворните сили в нас и извън нас. Вече споменахме как чрез призоваване на вродените ни целебни сили можем да се излекуваме и от най-страшните болести. Както показва този пример, тялото и съзнанието ни зависят едно от друго, като съзнанието е главният ваятел на изживяното от нас. Ако мисленият образ, който имаме за себе си, е положителен, действията ни са изпълнени с увереност, а впечатлението, което оставаме у другите е за сила и жизненост. От друга страна, ако имаме ниско мнение за себе си, изглеждаме слаби и неспособни, привличаме много проблеми и лесно ставаме жертви на нещастия и болести.

Отново и отново нашият опит доказва, че най-вече мислената ни представа е отговорна за това, дали успяваме или не, Дали сме здрави или болни, привлекателни или грозни, щастливи или потиснати. Въпреки това, когато срещаме трудности в живота, по навик търсим решение извън себе си. Вместо да се заемем направо със съзнанието си и да развием отношение, което ще превърне изживяванията в положителни, ние приемаме далеч по-предубеден подход и се опитваме да променим външните обстоятелства, за да решим проблемите си. Но това никога не води до продължително удовлетворение. Няма значение колко външни страни на живота си сме променили. Ако тези промени не се съпровождат от дълбоки мисловни превръщания, те могат да бъдат успешни само временно. Рано или късно проблемите ни ще възникнат отново и ще се почувстваме не по-малко смутени и недоволни от преди.

Въпреки, че всички ние имаме чиста в основата си природа, не е лесно да влезем в досег с нея. Грубият начин, по който съзнанието ни функционира, заглушава тази по-дълбока и по-фина вибрация до такава степен, че обикновено не съзнаваме нейното присъствие. Ако искрено желаем да достигнем тази висша същност, трябва да успокоим всяко разсейване и да разхлабим хватката на обичайните проявления и идеи. С други думи трябва да създадем пространство, свят, където нашата същностно чиста природа, ще се проявява несмущавана. И тогава, когато прилагаме тантристките техники, чрез които си представяме себе си като божество, ние няма да се преструваме. Ще изведем на повърхността вътрешните божествени качества, които винаги са съществували в глъбините на съществото ни.

Начините за създаване на това необходимо пространство се съдържат в различните предварителни подготовки за практикуване на тантра. Ако се опитваме да използваме изключително могъщите превръщащи енергии на тантра без предварителна подготовка, няма начин практикуването ни да бъде успешно. Дори напротив – може да си причиним по-голяма вреда. Мощният реактивен самолет може да е най-бързият начин за предвижване от едно място до друго, но ако поставим на мястото на пилота човек без никаква подготовка, резултатът ще бъде единствено катастрофа. По същия начин, въпреки че тантра е най-бързото средство за достигане на пълно осъществяване, практикуването на нейните методи, без да сме подготвили предварително тялото и съзнанието си, би било изключително безразсъдно и би показало дълбоко неразбиране на крайната цел на тантра.