Образи на цялостта

Тантра ни учи не само как да извлечем предимство от обикновеното изпитване на удоволствие, но ни показва също как да предизвикаме изпитване на блаженство, по-силно, по-дълбоко, по-удовлетворяващо от достижимото с физически сетива.

Сега нашето търсене на щастие е насочено по навик навън, към външни обекти на желанието ни. Когато не мо­жем да намерим или задържим тези желани обекти, ние се разстройваме и ставаме нещастни. Например, много от нас търсят мъжа или жената на своите мечти, някой, който да бъде извор на безгранично щастие, но без значение колко приятели или приятелки сме имали, тези мечти не се осъ­ществяват.

Това, което не разбираме е, че във всеки от нас има неограничен източник на мъжка и женска енергия. Толкова много от проблемите ни възникват само защото или не познаваме, или подтискаме това, което е в нас. Мъжете се опитват да скрият женската си страна, а жените се страху­ват да проявят мъжката си енергия. В резултат винаги се чувстваме лишени от нещо, от което се нуждаем. Не се чувстваме цялостни и очаквателно се насочваме към други хора заради качествата, които ни липсват на нас самите, с надеждата да добием някакво усещане за завършеност. В резултат много страни на поведението ни са белязани с несигурност и собственическо отношение. Всъщност, всички проблеми в света – от нечие безпокойство до войната между нациите – могат да се проследят до това чувство за непълнота.

Ако е необходимо, великите йоги и йогини могат да прекарат години в уединение, без да се почувстват самот­ни. Но ние можем да се усетим непоносимо самотни, ако сме разделени със своя приятел или приятелка дори за един ден! Защо има такава голяма разлика между нас и йо­гите. Това се дължи на вътрешната ни мъжка и женска енергия. Докато те са отделени и неуравновесени, отчаяно ще търсим компанията на другите, неспособни да получим удовлетвореност. Но ако нашата вътрешна мъжка/женска мандала беше цялостна, Никога не бихме изпитали болката на самотата. Тантра ни дава могъщи средства да достигнем същинската си цялостност. Тантристкото изкуство е пълно с убедителни символи на единството и завършеността, ха­рактерна за напълно осъществените ни способности. Изоб­ражението на мъжко и женско божество в полово сноше­ние, възприето от някои ранни западни тълкуватели на ти­бетския будизъм като знак за неговия упадък, е символичен образ на вътрешното сливане на мъжката и женската енер­гия. На по-високо ниво тяхната прегръдка символизира целта на най-висшите тантристки практики: постигане на най-извисеното и блажено ниво на съзнанието, което само по себе си е напълно в състояние да проникне в крайната реалност и да ни освободи от всяка заблуда и страдание. На това ниво мъжката фигура представлява изживяването на велико блаженство, докато женската символизира недвойствена мъдрост. Така тяхното сливане няма нищо общо със задоволяването на сетивата, а показва едно пълно съчета­ние от блаженство и мъдрост, което далеч превъзхожда обикновените сетивни желания.

На тези, които са узрели, само вида на такова изобра­жение може да помогне да възстановят връзката между мъжката и женската страна на своето същество. За да бъде възстановена тази връзка обаче, е необходимо да се прео­долее влиянието на интелектуализиращото, ограничено от понятия съзнание. Налагането на понятия е до голяма сте­пен виновно да се чувстваме отчуждени от вътрешната си реалност. Това е една от причините символите и образите, като тези използвани в тантристкото изкуство, и визуали­зацията да бъдат много по-ефективни от думите, когато опознаваме вътрешната си същност.