Желание и изопачаване

Важно е да разберем, че желанието, което изпитваме към привлекателен обект, изопачава представата ни за него. Очевиден пример е сексуалното желание. Само един пример за такова изопачаване е мъжът, запленен от определена жена (или които и да било двама човека). Дори ако тази жена е всепризнато привлекателна, желанието на мъ­жа към нея смехотворно преувеличава красотата ѝ. Колкото по-обсебващо е желанието му, толкова по-нереалистична е представата му за нея. Накрая тази предс­тава губи напълно връзка с действителността. Тогава вместо да е привлечен от самата жена, мъжът е пленен от образа, създаден от него самия.

Склонността да се преувеличава и да се създават об­рази не е присъща само на една култура. Тя е световен фе­номен. Когато двама души се гледат с очите на извънмерното желание, всеки от тях създава невероятна история за другия. „О, каква красота! Тук всичко е съвършено – и вът­ре и вън.“ Те изграждат идеален мит. От омая и желание всеки от тях става сляп за несъвършенствата на другия и преувеличава неговите или нейни добри страни до неузнаваемост. Точно това преувеличение е суеверната представа, образът, който обзетото от желание съзнание създава.

В по-голяма или по-малка степен склонността да пре­увеличаваме е свойствена на всички наши обикновени же­лания. Ние надценяваме красотата или ценността на всич­ко, към което сме привлечени и губим от поглед истинска­та му същност. Забравяме например, че обектът на желани­ето ни, бил той личност или предмет, се променя през ця­лото време, както и ние самите. Държим се като че ли той ще съществува вечно като нещо красиво и желано, като нещо, което ще ни доставя вечна радост и доволство. Такова разбиране за неизменност е, разбира се, напълно без връзка с реалността и като се придържаме към него, ние се обричаме на разочарование.

Важно е да се разбере, че навикът да налагаме пог­решно разбиране за неизменност върху нещо желано, не е съзнателен. Ако ни попитат, „Мислиш ли, че твоят приятел или приятелка, новата ти кола или каквото и да било друго, ще съществува вечно и винаги ще бъде красиво?“, веднага ще отговорим: „Не, разбира се!“. Ние сме достатъчно за­познати със силите на промяната, разрухата, остаряването и смъртта, за да отговорим по друг начин. Но за повечето от нас това разбиране е повече интелектуално. Това е идея, която познаваме чрез ума, но не е разбиране, което чувст­ваме със сърцето. Ако проверим дълбокото си сърдечно отношение към желаното от нас, ще открием обичайния стремеж към неизменност, който остава непроменен, неза­висимо от интелектуалното ни разбиране за процеса на промяната. Вижте само начина, по който сърцето ни треп­ва в очакване, когато сме обхванати от силно желание по някого или нещо. Бихме ли изпитвали такова силно вълне­ние, ако не хранехме нереалистични надежди?

Не тълкувайте погрешно този момент. Аз не се опит­вам да бъда излишно критична, като казвам, че всички на­ши идеи са повърхностни или че всичките ни емоционални реакции са изопачени. Само се опитвам да изследвам по­ложението, в което хората навсякъде са изпадали: а имен­но, че въпреки желанията, насочени към постигане на щас­тие, оставаме неосъществени и неудовлетворени. Ако не разберем причината за това, всички надежди да използваме желанието и да придобием пълното щастие на духовното осъществяване са обречени.