Изначално чистата природа на съзнанието

Според будистките учения, без значение колко обър­кани или заблудени сме в момента, скритата и съществена природа на нашето същество е ясна и чиста. Както облаци­те временно засенчват, но не могат да разрушат даряващата светлина сила на слънцето, така и временните несгоди на тялото и ума – нашето объркване, нашето безпокойство и болката, която причиняват – могат временно да замъглят, но не могат да разрушат или дори докоснат изначално чис­тата природа на съзнанието. Обителта дълбоко в сърцата ни и в сърцата на всички същества без изключение е неиз­черпаем извор на любов и мъдрост. И крайната цел на всички духовни практики, били те будистки или не, е разк­риването и съприкосновението с тази чиста природа.

Когато създадем своя собствена вътрешна чистота, вътрешно състрадание и любов, ние можем да видим от­ражението на тази чистота и любяща доброта у другите. Но ако не сме създали тези качества в себе си, ще виждаме другите точно толкова ограничени и грозни. Защото какво­то и да виждаме всеки ден във външната реалност, то не е нищо друго освен отражение на собствената ни вътрешна реалност.

Съществуването на тази дълбока, изначално чиста природа на съзнанието не е въпрос на вяра или сляпо прие­та догма. То е въпрос на преживяване. Безброй хора в ис­торията са открили в себе си това велико съкровище от мир, любов и мъдрост. И безброй велики учители и водачи умело са показали на други как да открият своята най-дълбока природа и да усетят ненадминатото щастие, което това откритие веднага дарява. Сред тези изключително добронамерени духовни водачи е Буда Шакямуни, а целта на неговите поучения и методи е изявяването на най-висшите човешки възможности.

Според будистката терминология крайната цел на ин­дивидуалната човешка еволюция е просветление или със­тояние на буда. Това състояние, което може да бъде пос­тигнато от всеки, се добива, когато всички заблуди – алч­ност, омраза, невежество и други подобни, замъгляващи нашето съзнание, са премахнати и всички наши положи­телни качества са напълно развити. Това състояние на пълно осъществяване, на пълно пробуждане се характери­зира като неограничена мъдрост, неограничено състрада­ние и неограничени умения или сила.