Шакямуни – основоположникът на Будизма

Ученията и практиките, познати като будистка тан­тра, могат да бъдат проследени 2500 години назад до вре­мето на Буда Шакямуни. Историческият Буда – за да отли­чим Шакямуни от многото други пробудени същества пре­ди и след него – е индийският принц Сидхарта, роден през VI век пр.н.е. Според традиционните източници той прека­рал първите 29 години от живота си затворен в палатите на удоволствията построени за него от прекалено грижовния му баща цар Шудходана. Накрая, осъзнал за първи път бо­лестта, старостта и смъртта, той избягал от царството на баща си и започнал своето търсене на начина за прекратя­ване на всяка болка и недоволство.

За шест години той се отдал на строг аскетизъм и себеотричане, като се опитвал да добие контрол над тялото и съзнанието си, само за да открие, че този краен подход е толкова погрешен, колкото и предишния му живот на чувствени удоволствия. Накрая, като поел средния път между отдаването на удоволствия и отричането и като избягвал всички други крайности, той успял да изкорени и най-неуловимите причинители на страдание и невежество от съзнанието си и да се превърне в напълно просветлен, про­буден човек: буда. През останалите 45 години от живота си той преподавал подхода на средния път към живота и ду­ховното развитие под много и различни форми, всяка предназначена за темперамента и склонностите на разли­чен тип човек.

Ученията на Буда – познати на санскрит като дхарма: това, което ни предпазва от болката и нейните причините­ли, съдържат хиляди различни методи за преодоляване на душевните и физически пречки по пътя към нашето щастие и благополучие и всички се вместват в двете категории сутра и тантра. Съществуват различия между тези две така наречени колесници, (яна), но основата обща за сутраяна и тантраяна е изначално чистата природа на съзна­нието.