Желание, неудовлетвореност, самоконтрол

Ние живеем в царството на желанията. От момента, в който се събуждаме, до момента, в който заспиваме нощем, и дори в сънищата си ние сме водени от желанията. Всяко от нашите сетива е гладно за своя собствена храна. Очите ни жадуват да видят интересни форми и цветове, ушите ни искат да чуят приятни звуци, носът ни охотно поема благо­ухания и се отвръща от миризми, които го отблъскват, ези­кът ни търси вълнуващи нови вкусове, а чувството ни за осезание непрекъснато копнее за допир до едно или друго. Желанието за сетивно стимулиране е толкова дълбоко вко­ренено, че ако бъдем изолирани от образи, звуци, миризми и така нататък достатъчно дълго, ще започнем да халюци­нираме.

Нашите желания не се ограничават до нещата, които можем да видим, чуем, помиришем, опитаме или докоснем. Съзнанието ни преследва идеите толкова ненаситно, кол­кото езикът ни – различните вкусове. Абстракции като зна­ние, репутация, сигурност и доволство се преследват с та­кава енергия, сякаш могат да бъдат видяни или държани в ръка. Желанието е толкова проникващо, че е съмнително дали съществува нещо, което да правим немо­тивирани от него. Независимо в каква област сме ангажи­рани – била тя бизнес, спорт или духовни стремления, же­ланието под една или друга форма ни води към постигане­то на успех. Желанията са такава неделима част от живота ни, че повечето хора биха погледнали на живот без тях ка­то на жива смърт.

Зад всички наши желания е желанието да бъдем щас­тливи. В този смисъл всички са равни, защото всички ние искаме щастие, въпреки, че го дефинираме различно, и ни­кой не желае дори и най-леката болка или разочарование. Ако проверим внимателно, ще видим, че всички наши дей­ствия са мотивирани или от желанието да изпитаме прият­ното, или от желанието да избегнем неприятното.

Но въпреки цялото ни желание да изпитваме единст­вено щастие и нищо друго, животът ни е пълен с болка и недоволство. Придобитата награда, за която усилено сме работили, се чупи, губи, бива открадната или просто прес­тава да ни носи удоволствие. Нашият любящ съпруг или съпруга скоро се превръщат в най-лошия ни враг или уми­рат и ни оставят безутешни. Работата, за която сме мечта­ли, се превръща в тежко бреме, което поглъща цялото ни време и енергия. Репутацията ни запада, гладката ни кожа се набръчква, интелигентността ни започва да помръква.

Желаното щастие се изплъзва от прегръдката ни. Понякога изглежда, че колкото повече се опитваме да бъдем щастливи, толкова по-нещастни ставаме. От тази гледна точка животът изглежда безсмислена надпревара. Нашите усилия да намерим щастие се въртят в кръг, докато спрем сразени и изтощени.