Шиацу масаж

Шиацу е масаж-терапия посредством натиск с пръстите. Дава приток от жизнени сили на работещите в сферата на умствения труд и значително стимулира техните възможности. Използвайки пръстов натиск върху работещия мускул, може да се ускори извличането на излишното количество натрупана млечна киселина. Това отстранява умората, възстановява правилния процес на мускулното съкращение и намалява болката.

Учителите, използващи тази система, ще намерят у себе си сили, с които да превърнат изоставащите ученици в бъдещи учени.

Жената, знаеща Шиацу, получава пълна хармония в интимните си отношения с мъжете.

Ако вие опитате приложението на системата Шиацу върху собственото си тяло, скоро ще се чувствате и изглеждате по-добре.

Шиацу ще ви помогне да се предпазите от простуда, стомашни разстройства и други заболявания.

Някои от вас могат да си помислят, че с подобни твърдения отиваме твърде далеч, но не бива да ги считаме за самохвалство.

Ако в някои случаи ефектът от приложението на Шиацу настъпва веднага, то в други се изисква много по-продължително време.

Системата Шиацу, освен прякото лечебно въздействие, предвижда и психично съсредоточаване на пациента, подложен на терапията, което стимулира защитните сили на организма, необходими за профилактика на заболяването.

Приблизително около 450 мускула, прикрепени симетрично към костите, съкращавайки се, осъществяват движението на нашето тяло. Съкращаването на мускулите е сложен процес, започващ в момента на попадането на хранителни вещества в организма, по-късно усвоявани в процеса на смилане и преработка в храносмилателната система и черния дроб, където част от тях се натрупват във вид на гликоген. След това глюкозата и кислородът, постъпващ в организма посредством дихателния процес чрез кръвния поток, се доставя на мускулите, където участват в биохимичните процеси с освобождаване на енергия, необходима за мускулното съкращение. Съкръщението на мускулите се съпровожда с образуване на млечна киселина, при чието натрупване възниква умора в мускулната тъкан, тоест при натрупване в мускулите на значително количество млечна киселина тяхното съкращение се затруднява, а в някои случаи става и невъзможно.

Умората, предизвикана от излишното натрупване на млечна киселина в мускулите, може да се намали, като временно се преустанови мускулното съкращение. С други думи, необходима е почивка. По време на почивката образуваната млечна киселина се разнася от кръвта по вените, а по артериите се доставя глюкоза и др. компоненти, участващи в освобождаването на енергия, необходима за дейността на мускулите. Ако състоянието на умора не премине в резултат на почивката, това означава, че съкращението на мускулите е неправилно и предизвиква нарушения в костно-ставния апарат, разстройство в кръвоносните съдове, нервните и лимфните съдове на мускулите. В резултат на това се появява болка в мускулатурата.

Използвайки пръстовия натиск върху работещия мускул, може да се ускори извличането на излишното количество натрупана млечна киселина. Това отстранява умората, възстановява правилния процес на мускулното съкращение и намалява болката.