Част втора

Споровете са допустими, когато водят към полемика. Защото подобни дискусии укрепват ума и съзнанието. Споровете трябва да се водят с голямо смирение, защото в смирението е тяхната сила. Светецът, критикувайки нещо, „мрази греха, а не грешника“, а към „грешника“ той винаги изпитва безгранична любов и състрадание, пише в светите книги.

Трябва да имаме вяра в човека, да се отнасяме добре дори с тези, които са настроени негативно към нас и чието съзнание се променя.

Важно е да разбираме другия човек, искрено и състрадателно, отчитайки и неговата гледна точка. Рано или късно той ще оцени уважителното ви отношение и ще иска да изслуша позицията ви със същото уважение и разбиране. Принцип, особено необходим да се спазва в семейния живот. Защото упоритото нежелание да слушате истината води до глухота.

Ако човек е просто случаен минувач и се опитва да ви докаже нещо, тогава категорично спрете всички опити да ви завлекат в спор.

Един от най-ефективните методи за възстановяване на доброто общуване са прошката и извинението. Докато в сърцето живеят негодувание или гняв, не може да се говори за здраве. Ако във вас се появи дразнене, а не голяма радост, когато видите човек, това е причината за вашите заболявания. Докато не се насладите на всичко, сърцето ви ще бъде оковано с желязо.

От негодуванието и чувството за унизено достойнство страдат панкреасът и сърцето.

Отказвайки се да простите на вашия неприятел, вие не го наказвате, а страдате самите вие, защото законът на кармата, подобно на бумеранг, в крайна сметка връща отрицателната енергия на своя източник, на този, който я е генерирал.

Добре е винаги да търсите положителното у хората. Мисленето на пчелата е мисленето на човек, който се възстановява. Той подчертава и възхвалява добрите качества на хората и познава негативното и се опитва да не контактува с тези аспекти на характера на конкретен човек.

Нервите са важна част от нашето тяло. Обикновено закаляваме тялото си с нещо опасно, тежко, неудобно и студено – това е проява на мисленето на противопоставянето на всичко и всички. Ако човек обаче се опита да погледне със съпричастност и любов към другите, тогава той „се закалява“ с топла и искрена комуникация, с истински приятели и възвишени личности. Няколко минути сърдечно общение със свят или честен човек ще ни закалят за няколко години тежък живот.